Hội nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 849 506
Email: thanhdieu@yahoo.com
Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng
Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 2 Trụ sở Thành Đoàn, đường Xuân Thủy - Q.Hải Châu - Đà Nẵng

Tel: 05113.708575 - Fax: 05113.695697

Email: info@dntdanang.com.vn

Website: http://dntdanang.com.vn/


Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng
Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 78B Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại:
05113.840.354    Fax: 05113.840.354
Email:
danasme@gmail.com
Website: 
http://danasme.vn


Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Thành Phố Đà Nẵng

Địa chỉ : 06 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 05113.705.198

Email : bvntd@danang.gov.vn

Website : www.bvntd.danang.vn