Mời Doanh nghiệp tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Được sự chỉ đạo của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hoá giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2016.


 1 2 3  »