Doanh nghiệp New Zealand tìm nhà cung cấp Tủ bếp

(13/06/2016)
Doanh nghiệp New Zealand có tên gọi Group Marketing Ltd tìm nhà cung cấp tủ bếp. Doanh nghiệp này sẽ có chuyến khảo sát trực tiếp tại Việt nam trong tháng 6/2016.

Nhà cung cấp nào có nhu cầu xin liên hệ:

Group Marketing Ltd

Địa chỉ: 21 Laurence St Manly, Whangaparoa 0930

Đầu mối liên hệ: ông Daniel Gray, Giám đốc

SĐT: 64 22 3557938;

Email: danny@groupmarketing.co.nz

Hoặc liên hệ ông John Maclean SĐT: 64 274 368296 

Theo: Bản tin Hỗ trợ doanh nghiệp tháng 6/2016 (Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng)