Mời tham gia Chương trình XTTMQG Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây 2017

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2017.  Cụ thể như sau:

Mời tham gia Hội chợ Nông sản sạch và an toàn 2017 tại Cần Thơ
Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP Đà Nẵng lập kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp Đà Nẵng tham gia Hội chợ tại Cần Thơ như sau:
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2017
Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại của thành phố Đà Nẵng năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng lập kế hoạch tổ chức đoàn Doanh nghiệp Đà Nẵng tham gia Hội chợ Việt Nam - Lào 2017 như sau: 
 1 2 3  »