Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2017

(15/05/2017)
Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại của thành phố Đà Nẵng năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng lập kế hoạch tổ chức đoàn Doanh nghiệp Đà Nẵng tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2017 như sau:
- Thời gian: Từ ngày 29/06/2017 đến ngày 03/07/2017
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế (Lao - Itecc), thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào
Đậy là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng giwois thiệu sản phẩm, thương hiệu; tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu tại Lào; tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa tại thị trường Lào; phát triển các dự án đầu tư tại Lào.
Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị quảng bá, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng thông báo và kính đề nghị các đơn vị gửi sản phẩm mẫu, catalogue, brochure, ấn phẩm... để giới thiệu tại gian hàng chung của thành phố Đà Nẵng. Hạn chót đăng ký: ngày 20/06/2017 (Thư mời và mẫu đăng ký)
Mọi chi tiết tham gia xin liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 1, 426 Hoàng Diệu, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3896571 - 2212830
Email: danangtpic@gmail.com