Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ : Tầng 1, 426 Hoàng Diệu, TP. Ðà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : +84.236.2472829
Email : tpc@danang.gov.vn
Họ tên (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Email (*):
Nội dung (*):